Αρχική  |   Συναφείς σύνδεσμοι  |   Συντελεστές  |   Επικοινωνία  |   English

evlogies
     
i
   
 

Το ερευνητικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται σε αυτό τον ιστότοπο στόχο έχει τη συλλογή πληροφοριών από τις γραπτές πηγές για τις λεγόμενες ευλογίες, δηλ. για τα φορητά αντικείμενα που χρησίμευσαν ως αναμνηστικά προσκυνήματος σε ιερούς χώρους χριστιανικής λατρείας, όπως επίσης και τον εντοπισμό, καταγραφή και συγκέντρωση των σχετικών υλικών καταλοίπων της μέσης και ύστερης βυζαντινής εποχής.

Στις παρακάτω ιστοσελίδες θα βρείτε την περιγραφή του προγράμματος, μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία της έρευνας του βυζαντινού προσκυνήματος και μία βάση δεδομένων με τη σχετική δευτερεύουσα βιβλιογραφία. Παρουσιάζεται επίσης μια πιλοτική εφαρμογή της βάσης δεδομένων για τις γραπτές πηγές.

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος, που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι η Βασιλική Φωσκόλου, λέκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας του τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας.